– Chi tiết liên hệ: 0985586016 A.Tám để có giá tốt nhất

–  Mail: giacongcokhichetaomay@gmail.com