Xem tất cả 3 kết quả

Máy vận chuyển liên tục bao gồm băng tải, gầu tải, vít tải, guồng tải dùng để vận chuyển nguyên liệu rạng hạt, rạng bột từ nới này qua nơi khác nhanh, hiệu quả, tự động cao

098 558 6016