Xem tất cả 1 kết quả

Máy ép gạch bông gió bán tự động, loại máy bán tự động có 2 loại là máy ép bông gió 2 trọng 1 tức là ép được gạch 190 x 190 tới 290 x 290 và loại máy thứ 2 là máy ép được gạch từ 190 x 190, 290 x 290, 200 x 500, 240 x 270

098 558 6016