Xem tất cả 6 kết quả

Máy ép gạch bông gió, có 5 loại máy

1- Máy ép bông gió thủ công 2 đầu chỉ ép được gạch 190 x 190

2- Máy ép bông gió thủ công 4 đầu chỉ ép được gạch 190 x 190

3- Máy ép bông gió bán tự động 2 trọng 1 tức là ép được gạch 190 x 190 tới 290 x 290

4- Máy ép bông gió bán tự động 4 trọng 1 tức là ép được gạch 190 x 190 tới 290 x 290, 200 x 500. 240 x 270

5- Máy ép bông gió bán tự động đa năng ép cả bông gió các loại và gạch lát vỉa hè terrazzo

098 558 6016